Als u deze signalen opmerkt, is het tijd om hulp te zoeken!

Angststoornis: als u deze symptomen opmerkt, is het tijd om hulp te zoeken!

Angst is een natuurlijke menselijke toestand die ons waarschuwt voor gevaar. Wanneer angst echter overweldigend wordt en het dagelijks leven verstoort, kan er sprake zijn van een angststoornis.

Hier zijn 5 symptomen van een angststoornis die je niet mag negeren:

1. Overmatige of aanhoudende angst

Angst is een gevoel van angst of ongerustheid dat wordt veroorzaakt door een reële of ingebeelde dreiging. Bij een angststoornis is de angst echter excessief of aanhoudend. Het kan leiden tot lichamelijke klachten zoals hartkloppingen, zweten, kortademigheid of trillingen.

2. Vermijdend gedrag

Mensen met angststoornissen vermijden vaak situaties die hun angst opwekken. Dit kan ertoe leiden dat zij zich beperkt voelen in hun dagelijks leven en sociale contacten vermijden.

3. Stoornissen van denken en perceptie

Angststoornissen kunnen ook leiden tot veranderingen in het denken en de perceptie. De getroffenen kunnen zich bijvoorbeeld onzeker of bedreigd voelen, of ze kunnen zich concentreren op negatieve gedachten en gevoelens.

4. Lichamelijke symptomen

Angststoornissen kunnen resulteren in een verscheidenheid aan lichamelijke symptomen, zoals: bijv.:

  • hart racen
  • Zweet
  • Kortademigheid
  • Beven
  • misselijkheid
  • duizeligheid
  • Hoofdpijn

5. Beperking in het dagelijks leven

Angststoornissen kunnen een grote impact hebben op het dagelijks leven. Ze kunnen leiden tot problemen op het werk, op school of in relaties.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *