Hoe gevaarlijk zijn microplastics in drinkwater?

Onderzoekers over de hele wereld hebben microplastics kunnen detecteren in talloze drinkwatermonsters, zowel in flessen als in leidingwater. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft inmiddels onderzocht of en welke gevolgen microplastics hebben voor de gezondheid. Het resultaat is zelfs geruststellender dan je zou verwachten: tot nu toe is er geen gedetailleerd bewijs dat microplastics in drinkwater schadelijk zijn voor de gezondheid.

Tegenspraak

De WHO geeft nog steeds niet alles duidelijk omdat de studiesituatie erg mager is. De organisatie heeft voor het onderzoek vijftig lopende onderzoeken samengesteld, maar slechts negen daarvan gingen specifiek in op het onderwerp microplastics in drinkwater.

Een ander probleem is dat wetenschappers nog geen standaarddefinitie voor microplastics hebben vastgesteld. De meest voorkomende categorie is voor deeltjes kleiner dan vijf millimeter. Maar alleen de kleinste deeltjes zijn belangrijk voor hun aanwezigheid in drinkwater. Deze deeltjes zijn niet groter dan één micrometer, oftewel een duizendste millimeter. De WHO gelooft niet dat deeltjes groter dan 150 micrometer zich in het lichaam ophopen. Voor kleinere deeltjes wordt het tegenovergestelde aangenomen. Er is echter geen bewijs hiervoor.

Gevolgen voor de gezondheid

Het is ook nog steeds onduidelijk hoe microplastics de menselijke gezondheid beïnvloeden. Er zijn tot nu toe onderzoeken uitgevoerd op ratten en muizen, maar de resultaten zijn niet of slechts moeilijk overdraagbaar op mensen. In de onderzoeken werden de dieren blootgesteld aan plasticconcentraties die voor mensen onbereikbaar zouden zijn.
De WHO gaat er momenteel daarom van uit dat microplastics, zoals ze nu in grote hoeveelheden aanwezig zijn, geen gezondheidsrisico vormen. Niettemin zijn verdere onderzoeken noodzakelijk.

Drinkwater in Duitsland

In Duitsland werden in 2017 zelfs microplastics aangetroffen in drinkwatermonsters. Gemiddeld dreven er tweeënhalve microplasticdeeltjes in één liter water uit Dortmund en Hamburg. Ter vergelijking: andere landen hadden tot wel 100.000 plasticdeeltjes in één liter water. Rioolwaterzuiveringsinstallaties in Duitsland halen het grootste deel van het plastic uit het water. Het enige probleem is dat het plastic dan in het rioolslib zit en bijvoorbeeld door bemesting weer in het milieu terechtkomt. Ook is het mogelijk dat microplastics in het grondwater terechtkomen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *